Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính
——

Vì Chúa sẽ đến (Phương Anh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

—————

(TV. 84) Lậy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi (Xuân Minh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

———————-

Alleluia Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Dec:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

——————————

Dâng niềm đợi mong (Tường Ân)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Hãy dọn đường (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Nước trời đã gần (Thành Tâm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

—————————-

Trông đợi (Didier Rimaud – J. Bình)

Audio Bè Sop/Tenor:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Bass: