Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính
——

Nguyện trời cao (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

—————

(TV. 79B) Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát (Thanh Lâm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2

Audio Bè 1+2:

———————-

Alleluia Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————

Lễ dâng trông đợi ( Viết Chung)

Audio Bè Sop/Bass:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Teno:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————-

Tỉnh thức và cầu nguyện (Thái Nguyên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Tỉnh thức nguyện cầu (HMK – ĐCH)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

—————————-

Chúa đã gần bên (VKP – VHT)

Audio Bè Sop/Tenor:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: