Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

——–

Đi về nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——

TV 22: Chúa chăn nuôi tôi (Duy Thiên)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——-
Alleluia An Táng

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

———-

Một niềm phó thác (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——–

Phó thác (Kiều Linh)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——

Nguồn vui ơn thánh – Amazing Grace (TCT – PVT)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02: