Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

——–

Đi về nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——

TV 15: Con đường trường sinh (Martino)

Audio Bè 01:

——-
Alleluia An Táng

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

———-

Ca dâng lễ (Vũ Đình Ân)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——–

Phó thác (Kiều Linh)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——

Sự sống thay đổi mà không mất đi (Phanxicô)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——–

Ngày không còn mẹ (Trầm Hương)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

——

Nguồn vui ơn thánh – Amazing Grace (TCT – PVT)

Audio Bè 01:

Audio Bè 02: