Chủ Đề: Lễ Các Thánh Nam Nữ

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

——

Mừng các Thánh (Hoài Đức)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

—————

TV.23 (Bùi Ninh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Thân lúa miến ( Mi Trầm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——————-

Hạnh phúc (Xuân Thảo)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——————-

Hạt giống tình yêu (Phương Anh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

—————————-

Ca mừng các Thánh (Hoài Chiên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]