Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

——

Ngợi ca (Nguyễn Duy)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

—————

(TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.(Tường Ân)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Lễ dâng ( Hồng Dung)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:
[tube][/tube]

——————-

Cho con biết yêu thương (Từ Duyên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——————-

Chỉ có một Chúa (Thành Tâm)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:
[tube][/tube]

—————————-

Mẹ đẹp tươi (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]