Chủ Đề: Mẹ Mân Côi

Phần rước kiệu:

01.

Lời Mẹ nhắn nhủ (Huyền Linh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

02.

Mẹ đẹp tươi (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

03.

Hoa mân côi (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

04.

Mẹ ơi (Viễn Xứ)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

05.

Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

06.

Tận hiến cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

07.

Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

08.

Dao ca Mẹ dịu hiền (Nguyễn Đức Huyến)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

09.

Con xin dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

10.

Xin vâng (Mi Trầm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

11.

Đền tạ trái tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

12.

Sao biển (Tâm Bảo)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

13.

Lời cầu cho xứ đạo (Văn Chi)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——–

Phần lần chuỗi mân côi: Hát sau mỗi chục kinh:

Ave Maria

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——
Thánh Lễ:

Ave Maria, Con Dâng Lời (Huyền Linh- Hoà âm: NNN)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

—————

Đáp ca:

Linh hồn tôi 2 (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Nguyện Dâng Lên Chúa ( JB. Phạm Quốc Huân)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

——————-

Cảm Mến Ân Tình (Phùng Minh Mẫn)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————-

Ngợi ca Mẹ Maria (Cát Minh)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:
[tube][/tube]

———

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio: