Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người.

——

Hãy đến (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

—————

(TV. 95) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.(Huỳnh Minh Kỳ)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Lời trầm hương ( Trăng Huyền Thoại)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——————-

Chứng nhân tình yêu (Nguyễn Duy)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]

——————-

Ngài là cuộc sống của con (Nhạc: Pierangelo Sequeri, Lời Việt: Thanh Lâm, Hoà âm: Ngọc Kôn)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:
[tube][/tube]

—————————-

Ave Maria Mẫu Tâm (Sáng tác: Liam Lawton; Hòa Âm: James Quinn; Lời Việt: Ca Đoàn Mẫu Tâm- San Jose, California.)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——-

Con xin dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:
[tube][/tube]