Chủ Đề: 40 Năm hôn phối

——

Rước Tình Lên Thiên Chúa (Nguyễn Duy)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

—————

(TV.127) (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

———————-

Alleluia Lễ Cưới

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————————

Hoan Ca Tạ Ơn ( Nguyễn Duy)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Tán Tụng Hồng Ân (VDT – HL)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

——————-

You Raise Me Up – Ngài Nâng Con Bước (Brendan Graham & Rolf Lovland, Lời Việt: ca đoàn Mẫu Tâm- San Jose- California)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

—————————-

Khúc Ca Tạ Ơn (Thiên Ân)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2: