Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.

(Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít) .

——

Cửa công chính (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:
[tube][/tube]

—————

(TV.22) Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:
[tube][/tube]

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Tựa làn trầm hương ( Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:
[tube][/tube]

——————-

Yến tiệc vui (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:
[tube][/tube]

——————-

Dâng và xin (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:
[tube][/tube]

—————————-

Lời Mẹ nhắn nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:
[tube][/tube]