Chủ Đề: Hồng Ân 35 năm

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm (April 17, 1988 – 2023)

————————-

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương)

Audio Bè Sop/Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————-

Thánh Vịnh 79 (Thái Nguyên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Alleluia Tv 79 (Lm Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————-

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio:

—————–

Chuỗi…. Hồng Ân (Ân Đức)

———————-

Cảm Mến Ân Tình (Phùng Minh Mẫn)

Audio Bè Sop/Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————-
Ave Maria Mẫu Tâm (Sáng tác: Liam Lawton; Hòa Âm: James Quinn; Lời Việt: Ca Đoàn Mẫu Tâm- San Jose, California.)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———–

Hoa Mân Côi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: