Chủ Đề: Hãy sống quảng đại với tha nhân. (Dụ ngôn: Người làm vườn nho).

——

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Ngô – Hoàng Phúc)

Audio Bè 1:

AudioBè 2:

—————

(TV.144) Chúa gần ai kêu cầu Ngài.Chúa gần ai kêu khẩn Ngài. (Thanh Lâm)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Con Chỉ Là Tạo Vật ( Phanxico)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Lời Kinh Hòa Bình (Từ Duyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Tình Yêu Của Chúa (Ngọc Linh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-

Cảm Tạ Hồng Ân (Duy Thiên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: