Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật.

——

Đi Về Nhà Chúa (Dao Kim – Trầm Hương)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————

(TV. 94) Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.(Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Bánh Thơm ( Kim Long)

Audio Midi:

——————-

Tình Thương Nhiệm Mầu (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————-

Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————-

Lạy Đức Mẹ La Vang (Hoàng Vũ – Dao Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: