Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

——

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

—————

(TV. 62) Con khát khao tìm đến Ngài. Lạy Chúa để con
chiêm ngưỡng Chúa uy hùng. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Như Nén Hương Trầm ( Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Đường Con Theo Chúa (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Con Mong Về Bên Ngài (Vị Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2:

—————————-

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: