Chủ Đề: Tuyên xưng niềm tin (chìa khóa Nước Trời / Phêrô là đá)

——

Khúc Hát Lên Đền (Sơn Ca Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————

(TV. 137) Chúa ơi lòng nhân hậu Ngài tồn tại muôn đời (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Lễ Dâng 1 ( Nguyễn Mộng Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————-

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (Phaolo Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

—————————-

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: