Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá.

——

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————

(TV.118) Chúa ơi Ngài biết con yêu chuộng luật pháp Ngài biết bao.(Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————-

Mầu Nhiệm Nước Trời (Hiền Hòa)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Con Mong Về Bên Ngài (Vị Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2:

—————————-

Mẹ Chúa Vinh Quang (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2: