Chủ Đề: Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối.

(Dụ ngôn cỏ lùng: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.)

——

Lời Chúa 4 (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————

(TV.85) Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.(Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Như Hương Trầm (Thiên Lý – ĐCH)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Dụ Ngôn Cỏ Lùng (HMK-ĐCH)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Cũng Một Kiếp Người (Phạm Quang)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2:

—————————-

Mẹ Đẹp Tươi (Kim Long)

Audio Midi: