Bắt đầu năm 2008, ca đoàn sẽ xử dụng bộ lễ Ca Lên Đi 2 của cha Kim Long
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Bolecalendi2D. pdf

February 02: Chúa Nhật Thứ 4 Quanh Năm

Chủ Đề: Phải khiêm tốn nhận mình là nghèo khó trước mặt Chúa

Ca Lên Đi 7 (Kim Long)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi7. pdf

Đáp Ca: (TV. 145) Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv145A4. pdf

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)
http://cungviet.org/pdf/banhmienruounho. pdf

Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng)
http://www.dinh.dk/pdf/cavangtinhyeuChua. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchua.mp3

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/baicadangme. pdf