Chủ Đề: Mạnh dạn tuyên xưng Đức Kitô

——

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

—————

(TV. 68) Lạy Chúa, xin nhậm lời con, theo lượng cả đức từ bi (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Này Từng Giọt Rượu (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Chúa Hằng Gìn Giữ (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Trông cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————-

Thánh Tâm Giêsu Vua (Hoài Đức)