12:00 PM @ GX Đức Mẹ La Vang- San Jose

———————–
Bước Vào Nhà Chúa (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————

Phúc Cho Những Ai (tv127)

———————–

Alleluia Lễ Cưới (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

————

Dâng Đôi Tim Hồng (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Khi Hoa Nở Miền Cana (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————–

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Nhớ Ơn Cha Mẹ (Peter Trần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: