Chủ đề: Lễ Hiển Linh (Ba Vua)

[color=blue]Lễ Hiển Linh[/color] (Phanxico)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LeHienLinh_kia. pdf

Đáp Ca: Tv 71 (Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa) (Thái Nguyên)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv71_HienLinh_tn. pdf

Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)
http://www.catruong.com/baihat/noel/MuaDongNamAy. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ChuaRaDoi/MuaDongNamAy_hd(ThyThao).wma

Trời đêm Bê Lem (Đỗ Vy Hạ)
http://www.catruong.com/baihat/noel/TroiDemBelem_dvh. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/MuaDongNamAy/TroiDemBelem_dvh(GiaAn).wma

Trời Hân Hoan
http://www.catruong.com/baihat/vong/TroiHanHoan. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanT/TroiHanHoan_(MinhThuan).wma