Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.

—————–

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

———————-
(Danien 3 ) Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh mãi muôn đời.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————

Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————-

Kính Dâng Ba Ngôi (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————–

Một Giọt Sương (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2:

—————–

Ngợi Khen 3 Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass: