Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống.

——————
Hãy Chiếu Soi (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————-

(TV. 103) Nguyện Thần Linh Thiên Chúa ngự đến. Người sáng soi đổi mới địa cầu. (Ngọc Linh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————-

Alleluia Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (hvh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-

Rượu Bánh Tinh Tuyền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh – Trần Chúc)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————–

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———–

Không! Con Không Lấn Bước Ngài (Ngọc Kôn)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————–

Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass: