Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.

——————
Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Khuyết Danh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

——————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————-

(TV. 46) Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên vang dội lời tung hô.(Thanh Lâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-

Lời Chân Thành (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————–

Chúa Đã Lên Trời (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

——————–

Ca Mừng Chúa Lên Trời (Thế Thông)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————–

Ave Maria, Con Dâng Lời (Huyền Linh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass: