Chủ Đề: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

——————
Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Voice:

——————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————-

(TV. 32) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con theo như chúng con tin cậy nơi Ngài. (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-

Hiến Lễ Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

Chúa Là Con Đường (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Sop/Tenor:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Alto:

Audio Voice Bass:

Audio:

——————–

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: