Lễ Chúa Tình Thương – Chúa Nhật Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin.

——————-

Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———–

(TV. 117) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn đời. (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice 1 Bè 2:

Audio Voice 2 Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————–
Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————-

Tiến Ca Phục Sinh (JXR Bùi Văn Tường)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Voice Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————
Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Voice 1 Soprano/Tenor:

Audio Voice 2 Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Audio Voice Alto/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-

Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio:

—————-

Xin Ngợi Khen Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Voice Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor: