Chủ Đề: Chúa là sự sống lại và là sự sống. (Phúc Âm: Chúa cứu Lazaro)

(Kết thúc Tháng kính Thánh Cả Giuse)

——————-
Chú ý:

Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.

Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.

Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

————————–

Giọt lệ sầu (LãngTử)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————

(TV 129) Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất giầu ơn cứu độ. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Hiến lễ cuộc đời (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————

Biết Chúa biết con (Lm. Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

—————

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.