Chủ Đề: Chúa là nguồn Ánh Sáng (Ánh Sáng Đức Tin)

———————
Chú ý:

Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.

Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.

Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.

Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

——————–

Dẫn Bước Con Đi ( Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

—————–

(TV 22) Chúa chăn nuôi tôi. Tôi còn mà thiếu gì… (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————-

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxico – NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———

Nguồn Chân Lý Cao Vời (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

————-

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.