Chủ Đề: Chúa chịu sự cám dỗ.

(40 ngày đêm trong sa mạc)
——————–

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

————————–

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Audio Midi:

———————–

(TV 50) Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu… của Chúa. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————

Lễ Toàn Thiêu (Hoài Chiên)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Audio Voice Alto/Bass:

—————————-

Chúa Giêsu chịu cám dỗ (Nguyễn Hùng Cường- Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.