Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng cho thế gian và là muối ướp cho đời.

——————–
Thấp Sáng Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

————————–

(TV 111) Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————–

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

———————–
Tâm Tình Hiến Dâng (Lm. Oanh Sông Lam)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

—————————
Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương – Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————–