Chủ Đề: Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa

————
Hồn Tôi Ơi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

(TV 145) Tv. 145: 7, 8-9a, 9bc-10- Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.(Lm. Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————–

Cùng Tiến Dâng (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————

Bài Ca Hạnh Phúc (Hương Vĩnh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

Hoan ca Maria (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: