Chủ Đề: Chúa Kitô là Mùa Xuân

Phút Giao Thừa (Nguyễn Duy – Vũ Mộng Thơ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———–
(TV 120) (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————
Alleluia Lễ Giao Thừa (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————–

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa ( Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———–

Tán Tụng Hồng Ân (Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-
Chúc Tết Cộng Đoàn:

Chúc Xuân ( Loan Hảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

Nữ Vương Mùa Xuân

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: