Chủ Đề: Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người – Mt2, 2)

—————————-

Lễ Hiển Linh (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+ 2:

Live:

——————————
Đáp Ca & Tung Hô Tin Mừng:

(TV 71) Lạy Chúa, lạy Chúa! Mọi dân tộc khắp trên địa cầu đều thờ lạy Chúa, … (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————–

Lễ Vật Dâng Chúa (Phạm Đức Huyến- Vũ Đình Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————–

Theo Ánh Sao Thiêng (John H. Hopkins, Jr., Lời Việt: Khuyết Danh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————-

Loài Người Ơi (Văn Thiều)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: