Chủ Đề: Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi…và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu.

——————

Kính Chào Mẹ (Dao Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————–

(TV.66) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. (Thanh Lâm)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————

Alleluia Mẹ Thiên Chúa (Lm. Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Lễ Dâng Với Mẹ (St.Hiếu Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-

Tình yêu Chúa đã đến (Trầm Hương)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———–

Maria Mẹ Thiên Chúa (Lời:Bảo Tịnh – Nhạc:Trầm Hương)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———-

Dâng Mẹ (Lm Hoài Đức)