Chủ Đề: Hãy tỉnh thức, hướng lòng về Chúa.

——-
Vài điều nên biết về Mùa Vọng

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính.

———-

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

(TV.121) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào, tiến vào nhà Chúa” (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————–

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————-

Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————-

Trông Đợi (Didier Rimaud – lời Việt: J. Bình)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: