Chủ Đề: Đức Kitô là Vua. Đức Kitô Vua sẽ cho chúng ta tham dự vào vương quyền của Người

(Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ – Năm C)

————————–

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Đáp Ca + Tung Hô Tin Mừng:

(TV.121) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: “Nào chúng ta…” (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————

Kinh dâng lễ (Lm. Văn Chi)

Audio Midi Sop/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————

Lạy Ngài! Xin nhớ đến con (Huỳnh Minh Kỳ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

———————-

Khúc hát tạ ơn (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: