12:00 PM @ Holy Family Church

———————–

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta

————

Phúc Cho Những Ai (Tv 127)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————–

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

————

Dâng Đời Trăm Năm (Nguyễn Duy)

————-

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

———————–

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

——————–

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

——————–

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: