Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.
(Hãy tin vào sự sống lại)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

——————–

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————–

(TV.16) Lúc con vừa thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Ngài.(Tường Ân)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————
Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————

Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 (Đinh Minh Hoàng – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————————–

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: