Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

————–

Đẹp Thay Những Bước Chân (Lm. Nguyên Lễ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

(TV.120) Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. (Thiên Lý)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————–

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————————

Lễ Vật Tri Ân (Khuyết Danh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

———————————-

Tình Chúa Yêu Con (Giang Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

—————–

Bộ Lễ Tháng Năm (anh TIẾN LINH-ca trưởng ca đoàn PIO X – nhà thờ Đức Bà Saigon)

Bộ Lễ Tháng Năm đã được IMPRIMATUR ngày 11, tháng 5, năm 2006 tại Việt Nam.

Audio Kinh Thương Xót:

Audio Kinh Vinh Danh:

Audio Kinh Thánh Thánh Thánh:

Audio Kinh Đây Là Màu Nhiệm Đức Tin:

Audio Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa: