Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

——————-

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Ngô – Hoàng Phúc)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————

(TV.94) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán:
“Các ngươi đừng cứng lòng.” (Lm. Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————–

Còn Gì Dâng Ngài (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————–

Cho Con Vững Tin (Lm. Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

—————–

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio: