Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

————–

Vang tiếng ngợi khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————

(TV.145 ) Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. (Thiên Lý)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————

Cùng tiến dâng (Phanxico- Hoà âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————–

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

——————–

Lời Mẹ nhắn nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: