Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

——-

Hỡi Thế Trần (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————

(TV.50 ) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi… (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————————

Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————

Vì Ngoài Chúa Ra (Phùng Minh Mẫn)

Please copy and paste to your web browser the link below for now

Midi Bè Sop:

https://www.youtube.com/clip/Ugkx03MwQPZfo49Uv8xgtbq1vHasuoX-fgRr

Midi Bè Alto:

https://www.youtube.com/clip/UgkxrCzV16jMj1NDBrl6XASwqk4HAoChg6by

Midi Bè Tenor:

https://www.youtube.com/clip/UgkxvUomRjGUTZQ4Oxmt31xmXmtnjC6EpRSN

Midi Bè Bass:

https://www.youtube.com/clip/UgkxMk445Z1iZYmXx-IyZxYv_PAOLxglQlkj

Tập hát:
Alto phút:2:57
Tenor phút:3:29
Basso phút:4:02

————————

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: