Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm (April 17, 1988 – 2022)

————————-

Ca Khúc Hồng Ân (Lm. Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————-

Thánh Vịnh 97 (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————-

Nguyện Dâng Lên Chúa (JB. Phạm Quốc Huân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

Chúa Trong Lòng Con (Lm. Thái Nguyên- PK hoà âm: Ca đoàn Mông Triệu,VN)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Ngợi Ca Mẹ Maria (Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———–

Ave Maria, Con Dâng Lời (Lm. Huyền Linh-Hoà âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: