12:00PM @ Francis Assisi church

———————–

Gieo Bước Tình Hồng (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————

Tv 127 (Ngọc Kôn)

———————–

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

————

Dâng Đời Trăm Năm (Nguyễn Duy)

————-

Kinh Cầu Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

——————–

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

——————–

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: