11:00AM @ Five Wounds church

———————–

Nhã Ca (Lm Nguyễn Văn Trinh)

————

Tv 127 (Ngọc Kôn)

———————–

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

————

Chung Kết Trầu Câu (Phanxicô)

————-

Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio 02:

——————

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

——————–

Trước Ngai Mẹ (Lời Việt: Đỗ Vy Hạ)

——————–

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: