Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Con Hân Hoan (Lm. Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————–

(TV.67 ) Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho người cơ cùng. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————-

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————–

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-

Sống gần Mẹ (Nguyễn Khắc Xuyên – Hoài Chiên)

Audio Midi: