Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

——–

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:


——————

(TV.32 ) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của riêng mình. (Lm. Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————–

Trên Đĩa Thánh (Lm. Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————-

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————–

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: