Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

——————-

Dẫn Bước Con Đi (Lm Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————-

(TV.94 ) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: “Các ngươi đừng cứng lòng.” (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————————-

Con Xin Tiến Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Kiếp Người Cậy Trông (Lm. Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

Live:

———————-

Sao Biển (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: