Chủ Đề: Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện.

———————-

Con Bước Lên Bàn Thờ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————————–

(TV.137 ) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Ngài đã nghe lời con. Lạy Chúa, con van nài tới Chúa, và Chúa đã thương nhậm lời. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————————

Đây Trái Tim Con (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————-

Con Luôn Cần Chúa (Kim Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————

Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: