Chủ Đề: Lắng nghe Lời Chúa.

——————-

Lời Chúa (4) (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————-

(TV.14 ) Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————————–

Nguyện Dâng Lên Chúa (JB. Phạm Quốc Huân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————–

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————————

Đường Đi Có Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: